Step out of your daily world.–Step into our fully equipped playhouse.


DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID

COOKIES  &  PRIVACY BELEID

1. INHOUD VAN HET ONLINE AANBOD

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, tenzij wordt aangetoond dat er geweest opzet of grove nalatigheid schuld aan de zijde van de auteur. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen, of om de publicatie tijdelijk of permanent te beëindigen.


2. REFERENTIE EN HYPERLINKS

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte is van de inhoud en deze technisch en redelijk is haalbaar voor de auteur om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het maken van een link geen illegale inhoud herkenbaar was op de gekoppelde pagina's. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's, die werden gewijzigd nadat de link was gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die op de eigen internetsite van de auteur worden geplaatst, evenals naar externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, koppelingslijsten, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases waartoe externe schrijftoegang mogelijk is, die door de auteur zijn ingesteld. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, niet de persoon die alleen verwijst naar de respectieve publicatie via links.


3. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKRECHTEN

De auteur tracht de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te observeren, zijn eigen afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of toegang te krijgen tot licentievrije grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, video reeksen en teksten. Alle merken en handelsmerken die in het online aanbod worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de respectieve geldige handelsmerkenwetgeving en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere naamgeving leidt niet tot de conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


4. PRIVACY PROTECTION

Als er de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in het online-aanbod in te voeren, wordt de gebruiker het geven van deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan ​​- voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van contactgegevens die zijn verstrekt als onderdeel van de afdruk of soortgelijke verklaringen, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, door derden voor de verzending van informatie die niet uitdrukkelijk is gevraagd, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mail in het geval van overtreding van dit verbod.


5. GOOGLE PRIVACYBELEID

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) die door de cookie wordt gegenereerd, wordt naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitanten en om verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden, op voorwaarde dat dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die door Google over u worden verzameld op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel. Google respecteert en beschermt de privacy van iedereen die de zoekmachine van Google gebruikt. Zoals vermeld in dit privacybeleid, wordt persoonlijk identificeerbare informatie over u niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van u. Lees meer over het privacybeleid van Google (www.google.com/intl/en/privacy.html) Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die door Google over u worden verzameld op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel. Google respecteert en beschermt de privacy van iedereen die de zoekmachine van Google gebruikt. Zoals vermeld in dit privacybeleid, wordt persoonlijk identificeerbare informatie over u niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van u. Lees meer over het privacybeleid van Google (www.google.com/intl/en/privacy.html) Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die door Google over u worden verzameld op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel. Google respecteert en beschermt de privacy van iedereen die de zoekmachine van Google gebruikt. Zoals vermeld in dit privacybeleid, wordt persoonlijk identificeerbare informatie over u niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van u. Lees meer over het privacybeleid van Google (www.google.com/intl/en/privacy.html)


6. JURIDISCH EFFECT VAN DEZE DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het online aanbod vanwaar naar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hierdoor onaangetast.